Du bor i en lejlighed, som du lejer på samme vilkår, som enhver anden lejebolig.

Fra kommunens boligadministration modtager du en samlet pakke som indeholder:

  • En lejekontrakt
  • En opkrævning på indskuddet
  • En opkrævning på din første husleje

Du skal selv tilmelde betalingsservice og du kan søge om boligydelse/tilskud via borger.dk

Har du spørgsmål til boligadministrationen, er du velkommen til, at ringe på tlf. 9974 1290.

Kommunen tilbyder pakker med mad, tøjvask, rengørings– og toiletartikler. Vælger du servicepakkerne, er du sikker på, at du har det nødvendige, og at det lever op til nutidige standarder.

Ved indflytning aftaler vi, hvilke servicepakker du ønsker at købe:

  • Kost
  • Tøjvask
  • Servicepakke A (rengøringsartikler)
  • Servicepakke B (toiletartikler)

Aftalen underskrives og du vil modtage en faktura som vi anbefaler, at du tilmelder betalingsservice.

Du bestemmer selv, om du vil købe en eller alle pakkerne. Vælger du ikke servicepakkerne, skal du selv og dine pårørende stå for vask og de daglige indkøb.

Servicepakke vask omfatter:

  • Maskinvask
  • Tørring af tøj.

Plejehjemmet har vaskeri, som varetager vask af dit tøj (40º og 60º). Tøj som ikke kan tåle maskinvask, skal man selv vaske. Vi kan ikke tilbyde at reparere dit tøj.

Tøjmærker:

Dit tøj skal mærkes ved indflytning. Vaskeriet tilbyder denne service for et engangsbeløb på 300kr. Fravælges dette, mærker man selv tøjet med tøjmærker, som udleveres af personalet. Får du nyt tøj efterfølgende, kan dette afleveres i vaskeriet, som herefter sørger for at sætte tøjmærke i.

Du står selv for din økonomi eventuelt med hjælp fra pårørende. Personalet må ikke administrere dine penge.

De fleste foretrækker at have lidt kontanter et sikkert sted i lejligheden, så de kan betale for mindre indkøb. Vi opfordrer dig til kun at opbevare mindre pengebeløb i lejligheden.

Vi kan ikke tage ansvar for kontanter/bankbøger og værdigenstande.

Plejehjemmet påtager sig intet ansvar for personlige ejendele (værdigenstande) eller skader, hvor beboeren er ansvarlig.

Du tegner selv indbo— og ansvarsforsikring.

Når lejligheden skal opsiges, sørger plejehjemmet for, at give meddelelse herom til Boligadministrationen.

Lejligheden tømmes af pårørende, og plejehjemmet iværksætter istandsættelse af lejligheden ud fra synsrapport, som pårørende skal underskrive.

Der betales husleje + forbrug i 14 dage efter tømning af lejligheden, det er den tid, der skal være til, at istandsætte boligen. Det påhviler pårørende at rengøre lejligheden efter håndværkerne. Plejehjemmet kan være behjælpelig med at rekvirere rengøringsfirma til denne opgave. 

Rengøring

Der bliver gjort rent hver 14. dag. Den daglige oprydning og lettere rengøring hjælper kontaktpersonen dig med. Ønskes der yderligere rengøring, er du eller dine pårørende meget velkomne til selv, at udføre det.

Du og din familie sørger selv for omplantning af blomster, pudsning af sølvtøj, oprydning og rengøring af skabe, skuffer, køleskab samt pyntning af lejligheden til højtiderne og oprydning herefter. Hovedrengøring og vinduespudsning er ikke med i huslejen.

Personalet kan hjælpe med kontakt til et rengøringsfirma.

 

Rengøringsartikler:

Klude, toiletpapir, køkkenrulle, elpærer til personalets arbejdsbelysning, toilet rens m.m. samt leje af rengøringsvogn. Personalet hjælper med rengøring og skal arbejde med de skånsomme materialer, som er en del af servicepakken.

Fravælges servicepakken, skal du selv sørge for, at de nødvendige skånsomme og produkter og rengøringsremedier er til rådighed i din lejlighed.

 

Toiletartikler:

Du kan vælge servicepakken med denne ydelse eller selv sørge for toiletartikler. Hudplejeprodukter og toiletartikler som ikke indgår i pakken kan personalet være behjælpelig med at bestille på apoteket.