Når du flytter ind

 

Når du flytter ind på Egvad Plejehjem, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig, og samtidig har du trygheden ved, at have støtte og hjælp lige i nærheden. Du kan visiteres til nødkald  på lige fod med ældre i alle andre boligformer. Dine pårørende er altid velkomne, og de støtter dig på samme måde som hidtil. Også gerne med det praktiske.

Du og dine pårørende sørger selv for flytningen. Det er mest praktisk, hvis du har mulighed for at flytte ind i hverdagen, da vi der er mest personale på arbejde, og dermed også har bedre mulighed  for at byde dig godt velkommen.

Ved indflytning får du udleveret nøgler til din bolig, som af forsikringshensyn bør være aflåst, når du ikke opholder dig i boligen.

Du vil få tildelt kontaktpersoner efter indflytning, som vil få en særlig tæt kontakt til dig og dine pårørende. I er dog altid velkomne til at henvende Jer til alle i personalegruppen.

I den daglige pleje, omsorg og praktiske hjælp tager vi afsæt i ”Den aktive borger”, hvilket vil sige, at borgeren som udgangspunkt ses som aktiv og ressourcestærk. Vi, som plejepersonale, prøver hele tiden at finde unikke løsninger, der passer til den enkelte borger, ud fra netop hendes/hans egne ressourcer og livserfaring.

Vi forsøger at indfri individuelle behov og ønsker på bedste vis. Dine kontaktpersoner og den øvrige personalegruppe vil i tæt samarbejde med dig og din familie, være med til at skabe sammenhæng i din hverdag.

Inden for en måned efter indflytning vil du og dine pårørende blive indbudt til en indflytningssamtale på afdelingen ved dine kontaktpersoner. Formålet med denne samtale er at opnå den bedst mulige forventningsafstemning imellem dig, dine pårørende og personalegruppen, for på den måde at opnå et bedste samarbejde fremadrettet.

Vi opfordrer dig til, at tage del i de fælles aktiviteter, der er på plejehjemmet. Samvær med andre holder krop og hjerne i gang, og giver energi og godt humør.