Tilsyn med plejehjemmet

 

Embedslægerne har tilsynspligt med samtlige plejeinstitutionr i landet.

På Egvad Plejehjem gennemfører embedslægen og kommunen de lovpligtige tilsyn. Desuden kan der forekomme uanmeldte besøg fra Fødevarekontrollen og Arbejdstilsynet.

Vi ser tilsynene som en hjælp til at optimere vores daglige arbejde.