Priser på aflastning

Byrådet vedtager budgettet.

Der betales fuld pris for indflytningsdagen, men der betales ikke for udflytningsdagen.

I tilfælde af, at man bliver indlagt på sygehuset under aflastningsopholdet, og pladsen skal stå til man kommer tilbage til aflastningen igen, refunderes kosten, men der betales for vask og servicepakker.

Der fremsendes regning på aflastningsopholdet til din e-boks, med mindre du er fritaget for digital post.

Taksterne kan findes på kommunens hjemmeside